Pojištění vozidel, havarijní pojištění

Zákonné pojištění vozidel a havarijní pojištění jsou dva hlavní typy pojistek, které jsou v ČR k dispozici pro dopravní prostředky. Zmíněná pojištění je ještě navíc možné doplnit o připojištění, čímž vzniknou různé kombinace, které posilňují celkovou pojistnou ochranu vašich vozidel.

Jste-li zde proto, abyste získali informace o pojištění vozidel čtěte dále. Chcete-li jedno ze zmiňovaných pojištění uzavřít hned teď, máte zde ideální příležitost, protože pro vás máme připravené exkluzivní cenové podmínky.

Které pojištění je povinné?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboli zkráceně povinné ručení, je jediné povinné pojištění vozidel v České republice. Toto pojištění je stanoveno zákonem č. 168/1999 Sb., který přesně vymezuje podmínky, za jakých musí být uzavřeno a sankce, které mohou být uděleny osobám, jež nedostály povinnosti zákonně pojistit své vozidlo.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ukládá povinnost zákonně pojistit vozidlo každému, kdo jej provozuje na veřejných komunikacích. Dále musí být pojištěna všechna vozidla, která mají registrační značku či technický průkaz.

Za nedodržení povinnosti hrozí pokuty

V případě, že nesplníte zákonem stanovenou povinnost, a neuzavřete zákonné pojištění vozidel, hrozí vám ze zákona pokuta nejméně 5.000 Kč a nejvíce pak 40.000 Kč. Pokud při silniční kontrole nepředložíte zelenou kartu, která je jediným platným dokladem o uzavřeném povinném ručení, hrozí vám pokuta od 1.500 Kč do 3.000 Kč.

Dalším výrazným finančním postihem je takzvané sankční pojistné. Výše sankčního příspěvku je stanovena podle počtu kalendářních dnů, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Základní sazba této sankce je nastavena dle kategorie vozidla a pohybuje se mezi 20 a 300 Kč za jeden den bez platné zákonné pojistky.

Asi je vám jasné, že nemít uzavřené povinné ručení může znamenat velké finanční ztráty, proto zbytečně neriskujte a uzavřete zákonné pojištění vozidel online!

Havarijní pojištění patří mezi dobrovolné pojistky…

…a slouží k finanční ochraně vozidla před nejrůznejšími hrozbami dnešní doby, mezi které patří:

  • vandalismus
  • odcizení vozidla
  • živelná katastrofa
  • neoprávněné užití vozidla

Zároveň však poskytuje ochranu řidičům, kteří neúmyslně způsobí dopravní nehodu a poškodí si při ní své vozidlo. Havarijní pojištění vzniklo právě proto, že každý může někdy udělat chybu, při které například sjede mimo vozovku, nebo nešťastně "trefí" jiného účastníka dopravního provozu…

…a aby došlo k poškození jakéhokoliv dopravního prostředku, stačí například "vlítnout do škarpy," a k tomu může dojít i při sebemenší nepozornosti. Havarijní pojistka slouží řidičům k finanční výpomoci při opravě škod na jejich vozidlech.

Havarijní pojištění vozidel versus povinné ručení - jednoduše

Z výše uvedených informací je zřejmé, která pojistka vozidla je povinná a která dobrovolná. Chcete-li však znát a umět jednoduše definovat další základní rozdíl mezi povinným ručením a "havarijkem," tak si pamatujte, že…

povinné ručení, neboli zákonné pojištění vozidel, slouží k pojišťování klientů proti škodám, které způsobí druhým popřípadě třetím osobám, kdežto havarijní pojištění, které je dobrovolné, chrání pojištěného klienta před škodami, které si způsobí sám na vlastním vozidle.

Chcete-li mít finanční jistotu v případě, že si při dopravní nehodě způsobíte škody na vlastním vozidle, využijte kalkulačku havarijního pojištění, a uzavřete smlouvu online!